index outreach europe u kunt helpen kunstnijverheid nieuws contact

[projecten]    [voorbeelden projecten]   [onderwijsprojecten]   [middelbaar onderwijs]   bijzondere projecten

  Bijzondere projecten
 
Het doel hiervan is meestal de ontwikkeling van de (dorps)gemeenschap.

Voorbeelden zijn de bouw van lagere scholen, de bouw van een waterput, de uitrusting van een kliniek, of het steunen van boeren die zich in kleine coöperaties organiseren om de opbrengst van hun land te vergroten. Omdat hier vaak relatief veel geld voor nodig is, wordt door plaatselijke Outreach Europe vertegenwoordigers nauw toezicht gehouden.

 

  Oloibor Soit Lagere School.
 

 


Aan de voet van de Kilimanjaro, in het zuiden van Kenia, aan de grens met Tanzania, woont een Masai gemeenschap. Generaties lang trokken zij rond met hun kudden koeien en geiten. Aan de ene kant is nu de grens met Tanzania, die zij niet over mogen trekken. Aan de andere kant is het Tsavo West Nationale Park, dat voor hen en hun kudden strikt verboden is. Zij zouden het wild en de vakantievreugde van de blanke toeristen kunnen verstoren.

De leiders van de Masai gemeenschap begrijpen heel goed, dat hun kinderen niet meer op de zelfde wijze als hun voorouders kunnen leven. Het is niet anders, hun leven zal anders worden. Hun kinderen moeten onderwijs krijgen. De gemeenschap heeft een school nodig. De 'elders' riepen een vergadering uit en besloten geld bijeen te gaan brengen om een school te bouwen.

In 1994 hadden ze een houten loods opgetrokken en die in twee ruimten verdeeld - donker, een lemen vloer, afgeladen met kinderen. Aan de ene kant werden de eerste twee klassen van de lagere school onderwezen, in de andere ruimte twee klassen kleuterschool. In 1995 werden er groepen kinderen onder de boom onderwezen, als het tenminste niet regende en als er geen olifanten rondliepen. Vertegenwoordigers van Outreach Europe kwamen. Zij zagen de behoefte. Lange gesprekken met de leiders van de gemeenschap volgden.

Er werden plannen gemaakt, begrotingen opgesteld en goedgekeurd. De gemeenschap bakende een stuk land af. Het geld werd bijeengebracht en in 1996 werden, met behulp van Outreach Europe en onder toezicht van de plaatselijke gemeenschap, de eerste drie klassen van een nieuwe school gebouwd - van stenen blokken, met cementen vloeren en ramen in de muren. In 1998 werden de volgende twee klassen, de latrines en het administratieve deel gebouwd. Begin 2001 werden de laatste drie klassen voltooid en werd de school aan de gemeenschap overgedragen.

De overheid benoemt en betaalt de onderwijzers. De ouders voorzien in de banken, de boeken en andere materialen. Outreach Europe voorzag in het geld voor de bouwmaterialen en voor arbeidsloon, daar waar deskundige arbeid noodzakelijk was.

Met een totale investering van € 35.000,-- werd een complete school van 8 klassen gebouwd. Zij voorziet nu in lager onderwijs voor zo'n 500 Masai kinderen.

Voor  foto's kunt u hier klikken.

In september 2005 zijn we gestart met de bouw van een nieuwe lagere school.
Klik hier voor informatie over de Mabirikani Primary School
top