index outreach europe projecten u kunt helpen kunstnijverheid contact

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van NCDO en Wilde Ganzen

Lagere school
voor kinderen in Mabirikani, Kenia

Zou jij 5 kilometer lopen om naar school te gaan? De jonge kinderen in Mabirikani, een klein dorp in de kustprovincie van Kenia lopen twee keer per dag deze afstand heen en terug, elke morgen en middag!

Mensen in Kenia zijn zich bewust van het belang van onderwijs en hebben er veel voor over om naar school te gaan. In Kenia hoeven ze geen schoolgeld voor de lagere school te betalen, maar dat betekent nog niet dat elk kind naar school gaat. Er zijn niet voldoende scholen, leraren en lesmaterialen. Dit betekent dat vele kinderen niet naar school gaan of een grote afstand moeten lopen om dan in overvolle klaslokalen met 80-90 school­kinderen terecht te komen. Het dorp Mabirikani is zo’n plaats waar de kinderen 5 kilometer moeten lopen naar de dichtstbijzijnde (overvolle) lagere school.

Mabirikani Primary School

De ouders en plaatselijke leiders zijn bij elkaar gekomen en hebben de noodzaak voor een lagere school onderkend en plannen gemaakt voor de bouw. De plaatselijke middelbare school was bereid een stuk grond ter beschikking te stellen, maar de mensen hebben zelf geen geld om de lagere school te bouwen. Het dorp maakt deel uit van het een na armste district in Kenia. De mensen zijn afhankelijk van hulp van buitenaf om te over­leven. Dit komt door het lokale klimaat waar te weinig regen valt om landbouw te bedrijven. Er kan daarom geen financiële bijdrage van de lokale mensen verwacht worden voor de bouw van de school. De mensen zijn echter graag bereid mee te helpen met fysieke arbeid die moet worden verricht.

Het project

De gemeenschap heeft Outreach Europe benaderd en een aanvraag ingediend voor financiële ondersteuning voor het bouwen van de school. Een plaatselijke aannemer heeft een bouwplan en offerte van de kosten opgesteld. De bouw van de school bestaat uit 8 klaslokalen, kantoorruimte en 8 toiletten. De gemeenschap zal helpen met graaf­werkzaam­heden en het leveren van schoolbanken en tafels. Zodra de bouw is voltooid zal het ministerie van onderwijs in Kenia leraren plaatsen en voor hun salaris betalen.

Een warm onthaal

In juli 2005 hebben we het dorp en de plek waar Mabirikani Primary School gebouwd zal worden bezocht. We hebben de lokale gemeenschap, ouders en kinderen, en de plaatselijke leiders ontmoet en afspraken gemaakt over het bouwplan, de begroting en de werkafspraken. Er zijn diverse bomen geplant als een formele start van het project. In de plaatselijke kleuterschool hebben we de kinderen ontmoet die mogelijk volgend jaar in de eerste klas van de nieuwe school zullen zitten. Er werden verschillende dansen uitgevoerd waarin het belang van en de behoefte aan onderwijs voor de kinderen tot uitdrukking zijn gebracht.

Januari 2006

Begin januari bezochten enkele medewerkers van Outreach Europe de school om de vorderingen te bekijken. De bouw loopt volgens planning. De fundering van 2 klaslokalen en de kantoorruimte is klaar, men is volop aan de muren bezig. Ook de bouw van de 8 toiletten zal spoedig aanvangen. Er is een goede opslagruimte achter de bestaande kleuterschool waar de voorraad materialen ligt opgeslagen. 

Januari 2007

Begin januari waren we er weer. De eerste fase was bijna klaar en nu kunnen we aan de tweede fase beginnen.
Om de tweede fase te realiseren worden we geholpen door de Hendrik Boogaard school te Hellevoetsluis terwijl er ook een aanvraag gedaan wordt bij de Stichting Wilde Ganzen. www.wildeganzen.nl

Beste ouders, verzorgers, kinderen en docenten van de Hendrik Boogaardschool,

Woensdag 28 maart 2007, was ik te gast op jullie school. Ik stond achter een kraampje kunstnijverheid uit Kenia te verkopen en de leerlingen renden rondjes op het schoolplein of om de school. Allemaal voor een school hier heel ver vandaan, n.l. de Mabirikanischool in Kenia.

Wat mij op viel was de grote betrokkenheid van een ieder, geweldig dat jullie zo begaan zijn met het lot van kinderen die het allemaal een stuk armer hebben dan jullie.

Het winkeltje liep ook best. Jullie kochten me bijna leeg.  Toen ik de kas opmaakte bleek dat ik bijna voor € 400,--  verkocht had. Allemaal voor het goede doel.

Wat de totale opbrengst ook moge worden, ik heb het zeer fijn gehad en ik hoop jullie ook.

Mede namens het bestuur van Outreach Europe heel hartelijk bedankt en als je iets van het project terug wilt zien kijk dan op de website van Outreach Europe www.outreach-europe.org

Ruud van der Duijn Schouten.

Sponsoring door Outreach Europe

Outreach Europe heeft dit project goedgekeurd en de eerste fase van de bouw is in september 2005 gestart. Wij hebben echter uw hulp nodig. Wilt u dit project ondersteunen met een gift? De bouw zal een paar jaar duren en totaal ongeveer  €38.000 kosten.

Met uw financiële steun kunt u het onderwijs mogelijk maken voor de kinderen in Mabirikani en hen betere kansen voor de toekomst geven.

 U kunt Mabirikani Primary School ondersteunen door uw gift over te maken op giro 2055 t.n.v. Outreach Europe, Postbus 9056, 3007 AB  Rotterdam, onder vermelding van “Mabirikani”.

U kunt ook online uw donatie overmaken, dat kan eenvoudig, veilig en snel met de doneermodule. Naar doneermodule:

Video  Mabirikanischool 6.5 MB                                        Video  Mabirikanischool 1 MB

 
  

 

 

 Klik hier voor foto's van de Mabirikani Primary School.

Terug naar bijzondere projecten

Terug naar nieuwspagina