index outreach europe projecten u kunt helpen kunstnijverheid contact

 
  Augustus 2004 bezochten medewerkers van Outreach Europe de Visual Junior School. De Visual Junior School is gevestigd in Mtwapa, ongeveer 15 km ten noorden van Mombassa.

Sinds de regering in Kenia de lagere scholen verplicht stelden en vrij van schoolgeld, stroomden de scholen vol 80 leerlingen in een klas is geen uitzondering maar gewoon. Kinderen die niet mee kunnen vallen buiten de boot.
Een particuliere school is dan de enige oplossing, maar wordt niet betaald door de regering.

De Visual Junior School is zo'n schooltje. De school telt 150 leerlingen, voornamelijk uit arme families en veel wezen (denk aan aids). De school kost de ouders Ksh. 500.--, dit is ongeveer 5,-- per maand, maar zelfs dit lage bedrag kunnen sommige ouders of verzorgers niet opbrengen. Desondanks worden deze kinderen niet naar huis gestuurd.

De school telt 8 onderwijskrachten, waarvan 2 stagiaires. Zij verdienen met elkaar
360,--. De huur bedraagt 50,-- per maand. De totale (onzekere) ouderbijdrage zijn
400,-- per maand, zodat de uitgaven vaak groter zijn dan de inkomsten. Dit wordt dan verrekend met de salarissen van de leerkrachten.

De klassen worden van elkaar gescheiden door triplex wanden. Er zijn geen deuren, zodat er bijna geen les kan worden gegeven vanwege geluidshinder. Er is ook een tekort aan meubilair en leermiddelen.

Outreach Europe wil deze kinderen helpen, zodat ook zij behoorlijk onderwijs krijgen in een klas waar geluidsoverlast tot het verleden gaat behoren.

Om de geluidsoverlast te beperken moesten er nieuwe muren en deuren komen. Het meubilair en de leermiddelen moeten aangezuiverd worden en er moesten 8 nieuwe toiletten gemaakt worden.

De totale kosten bedroegen 5500 euro.

Gezamenlijk brachten de CNS te Oostvoorne met de Wilde Ganzen het geld bijeen.
Maar voordat Outreach Europe aan de verbouwing kon beginnen moest de school eerst geregistreerd worden. Dat kostte een jaar, zodat we pas in september 2005 konden beginnen.

Begin januari 2006 bezochten we de school weer en het resultaat mocht er wezen. Binnen was het bijna klaar, het meubilair en de leermiddelen waren zo goed als kon aangezuiverd en aan de nieuwe toiletgroep waren ze druk bezig.

Het was voor Outreach Europe een fijn project. De samenwerking met de CNS en de Wilde Ganzen was erg goed, zeker voor herhaling vatbaar. 

 
  Terug.

 Klik hier voor foto's van de Visual Junior School.